Detail předmětu

Action Media for Exchange Students - Summer

FaVU-MEES-SAk. rok: 2022/2023

Kurz je organizován jako výzkum akčních médií. Je strukturován podle výběru významných témat, která se v akčním umění objevila v průběhu 20. a 21. století.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studující budou schopny/i:
- identifikovat a shrnout důležité rysy jednotlivých děl a kolektivních hnutí akčního umění;
- identifikovat a popsat současné domácí a zahraniční umělecké trendy v akčním umění;
- porovnat a zdůraznit rozdíly v postojích jednotlivých umělců;
- aplikovat základní terminologii oboru na konkrétní umělecká díla;
- analyzovat současné trendy v oblasti akčního umění;
- popsat prostředky použité k realizaci konkrétního díla akčního umění.

Prerekvizity

Obecný zájem o akční média a perfromance art. Schopnost pracovat s akademickými texty a dalšími zdroji v anglickém jazyce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Podle počtu přihlášených studentů se mění charakter kurzu od standardní výuky (přednášky a semináře včetně facilitovaných diskusí na základě materiálů poskytnutých učitelem) až po individuálnější práci založené na konzultacích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje při splnění těchto podmínek: účast na semináři + prezentace seminární práce (15-20 min.) včetně obrazové dokumentace; obsah práce buď vychází z témat probíraných v průběhu semestru nebo může korespondovat i s tématem semestrální, případně závěrečné práce v ateliéru, kde student působí. Seminární práce se odevzdává také v digitální podobě.

Osnovy výuky

1. AKCE (v prostředí) - KONSTRUKCE / DEKONSTRUKCE
- NEO REALISMUS, POP ART, HAPPENINGS, ženská agenda / sdělení a média,
- Indiánské hnutí & pohraniční umění, Underground & neoismus & anarchismus, Perverze & punk,


2. NARATIVA (ve společnosti) - KOMPOZICE / DEKOMPOZICE
- POP KULTY, divadelní alternativy, akční inscenace, reprezentace identity,
- Mediální show / styl a způsoby, tržní show / kýč a exkluzivita,


3. KOMUNIKACE A KONTEXT - Svět umění / Umělecký svět
- Právo a cenzura / Fuck Art, Feminismus, politika a sociální intervence,
- Aktivismus & participace, Hacking & taktická média, Eko & bio umění,


4. KOMPLEXNÍ SYSTÉMY - filozofie, spiritualita / životní styl
- FUTURISMUS, AVANTGARDA, SURREALISMUS, BAUHAUS, DADA & ANTIART,
- ANTROPOZOFIE & FIU, Neformální - Nulové - Nemožné - & Divadlo smrti,
- Chudý- Laboratoř- Divadlo účasti & Zdroje, Stalker, Psychomagie & Terapie paniky,
- FLUXUS - USA & Evropa, BLACK MARKET - Hnutí & Mezinárodní,


5. ČESKÉ AKČNÍ UMĚNÍ XX. Století do roku 1989
- DADA, meziválečná AVANTGARDE, SURREALISTICKÁ SKUPINA & RA, poválečná - akční poezie,
- 60. léta - Happeningy & Akce, 70. léta - Underground & Body Art & Concept Art & Land Art,
- 80. léta - alternativní performance & rezistence, perestrojka & sametová revoluce,


6. ČESKÉ AKČNÍ UMĚNÍ po roce 1989
- Generace 90. let: 90. léta - individuální svoboda a ženská emancipace, Festivaly performativního umění
- Nové milénium: Skupiny a spolupráce, genderová problematika a aktivismus.


Podrobnosti: https://performance.ffa.vutbr.cz/en/media_action/


Učební cíle

Hlavním cílem kurzu je seznámit studující s klíčovými akčními umělci a jejich významnými díly.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Očekávána je účast alespoň 50 % (neodúvodněná vyšší absence lze kompenzovat odevzdáním náhradního úkolu - po dohodě s vyučujícím).

Základní literatura

MORGANOVÁ, Pavlína. Czech action art: happenings, actions, events, land art, body art and performance art behind the iron curtain. Prague: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2317-7. (EN)
GOLDBERG, RoseLee. Performance art: from futurism to the present. 3rd ed. New York: Thames & Hudson, 2011. World of art. ISBN 978-0500204047. (EN)
GOLDBERG, RoseLee. Performance: live art since 1960. New York: Harry N. Abrams Publishers, 1998. ISBN 9780810943605. (EN)
HENRI, Adrian. Total art: environments, happenings, and performance. New York, N.Y. [u.a.]: Oxford Univ. Pr, 1974. ISBN 0195199340. (EN)
MARTEL, Richard. Art Action, 1958-1998. Québec: Éditions Intervention, 2001. ISBN 2-920500-19-8. (EN)
Schimmel, Paul & Stiles, Kristine. Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979. London: Thames and Hudson, 1998. ISBN 0500280509 (EN)
WARR, Tracey. a Amelia. JONES. The artist's body. Abridged, rev. and updated [ed.]. New York, NY: Phaidon, 2012. ISBN 9780714863931. (EN)

Doporučená literatura

FUSCO, Coco. Corpus delecti: performance art of the Americas. New York: Routledge, 2000. ISBN 0415194547. (EN)
HOPKINS, David. After modern art: 1945-2000. New York: Oxford University Press, 2000. ISBN 019284234x. (EN)
RECKITT, Helena. a Peggy. PHELAN. Art and feminism. Abridged, revised, and updated. London: Phaidon, 2012. ISBN 9780714863917. (EN)
BISHOP, Claire. Participation. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006. Documents of contemporary art series. ISBN 9780262524643. (EN)
HUSHEGYI, Gábor a Zsolt SÕRÉS. Transart communication: performance & multimedia art : Studio erté 1987-2007. [1.vyd.]. Bratislava: Kalligram, 2008. ISBN 978-807149-975-6. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZST-BX bakalářský

    obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program ZST-NX magisterský navazující

    obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor