Detail předmětu

Základy multimediálních technologií

FaVU-ZMT-ZAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na teoretické i praktické aspekty problematiky multimediálních technologií. Přehled profesionálních softwarových a hardwarových řešení, které se momentálně běžně používají pro multimediální prezentace, tvorbu specifických prostředí, VR a práci s prostorem, interaktivní instalace a živé akce. S tím souvisí také problematika tvorby autorského rozhraní (interface), multimediální performance a používání hyperstrukturálních kompozic s intermediálním přesahem. K tomu je zaměřena praktická část kurzu, která představuje úvod do práce se softwary typu Max/MSP/Jitter a PureData (v zahraničí dnes nejvyužívanější nástroje pro realizaci profesionálních multimediálních prezentací a instalací, nebo pro práci s obrazem a zvukem v reálném čase). Také budou samozřejmě prezentovány jejich alternativy typu EyesWeb, Processing, Adobe, Flash. Veškerá výše uvedená problematika a technologie bude prezentována i s ohledem na možnosti scénického (propojení osvětlovacích technologií s videoprojekcí, detekce pohybu herce na scéně atd.) a hudebního využití (mapování různých vizuálních prvků na zvukové či hudební parametry a obráceně). Výuka bude směrována k možnostem využívat obou nejrozšířenějších platforem osobních počítačů – Apple Mac OS a Windows. Při výuce bude hojně využíváno obrazových a zvukových záznamů již realizovaných multimediálních děl u nás či v zahraničí (David Rokeby, Eric Singer, Art+Com, Palindrome, Drawn, Paul De Marinis atd.).

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Orientace v možnostech široké škály nástrojů pro tvorbu interaktivních multimediálních děl, instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí, interaktivních scénických prvků. Osvojení základního používání technologií MIDI, OSC, DMX. Osvojení modulárních a hyperstrukturálních principů práce s médii.

Prerekvizity

Nejsou.

Literatura

Lev Manovich: The language of New Media.
Miller Puckette: Theory and Technique of Electronic Music.
Herbert M. McLuhan: Člověk, média a elektronická kultura.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet na základě ověření docházky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Teoretický úvod do problematiky, objasnění historických souvislostí, vysvětlení pojmů „interaktivita“, či „intermedialita“ atd.
2) Představení široké škály nástrojů, přístrojů a technologií pro realizaci interaktivních systémů, multimediálních instalací, audiovizuálních performancí atd.
3) Ukázka nejpoužívanějších programů, nabídnutí možné alternativy, srovnání nástrojů, které ctí modulární principy multimédií. Podrobnější seznámení s možnostmi tzv.grafických programovacích prostředí a uvedení možností jejich následné aplikace do osobních interaktivních projektů.

Cíl

Studenti se seznámí s principy tzv. grafických programovacích prostředí, s možnostmi využití profesionálních softwarových řešení pro multimediální prezentace, jak projektovat a realizovat interaktivní audiovizuální instalaci, multimediální performance. Dále s problematikou tvorby autorského rozhraní (fyzický či virtuální interface) s možností využít lineární nebo nelineární dějovou linii vytvářenou v reálném čase – tvorba a používání hyper-strukturálních kompozic s intermediálním přesahem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře jsou povinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor