Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Video - zimní

FaVU-M2VI-ZAk. rok: 2021/2022

V zimním semestru 6. ročníku se studenti koncentrují na nadcházející realizaci magisterského projektu. Vývoj diplomové práce individuálně konzultují a připravují se na realizaci závěrečné magisterské práce způsobilé k prezentaci na veřejnosti.
Semestrální odborná práce je jakousi sumarizací výsledků graduálního studia. Podstatou ateliérového programu je vytvořit individuální prostor pro realizaci praktické části diplomové práce. Vymezení (formulace) a definice může proběhnout už na začátku zimního semestru. Mimo (známých) profesionálních postupů - technologický výzkum ap. - atelier nabízí paralelní konzultace v nejnovějších - někdy ještě nedefinovaných - polohách "nových" médií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

Diplomová práce. Semestrální odborná práce je jakoby sumarizací výsledků graduálního studia. Podstatou atelierového programu je vytvořit individuální prostor pro realizaci praktické části diplomové práce. Vymezení ( formulace ) a definice může proběhnout už na začátku zimního semestru. Mimo ( známých ) profesionálních postupů - technologický výzkum ap. - atelier nabízí paralelní konzultace v nejnovějších - někdy ještě nedefinovaných - polohách "nových" médií, nebo kurzy s čistým praktickým zaměřením: kupříkladu P.R. - public relations - nebo masmediální komunikace, nebo Info-art...

Učební cíle

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.