Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Video - letní

FaVU-M2VI-LAk. rok: 2021/2022

Letní semestr je určen na realizaci samotné praktické diplomové práce. Očekává se, že praktická magisterská práce bude koncentrovaným výstupem potvrzujícím autorova dosavadní stanoviska a získané zkušenosti. Konečný výstup by měl být po formální stránce na vysoké úrovni a předpokládá se také výborné zvládnutí všech technologických aspektů práce s pohyblivým obrazem nebo jiného uměleckého díla. Diplomová práce by měla vykazovat vysokou úroveň také po koncepční a obsahové stránce a její kvalita by měla překročit běžný institucionální rámec.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

Diplomová práce. Semestrální odborná práce je jakoby sumarizací výsledků graduálního studia. Podstatou atelierového programu je vytvořit individuální prostor pro realizaci praktické části diplomové práce. Vymezení ( formulace ) a definice může proběhnout už na začátku zimního semestru. Mimo ( známých ) profesionálních postupů - technologický výzkum ap. - atelier nabízí paralelní konzultace v nejnovějších - někdy ještě nedefinovaných - polohách "nových" médií, nebo kurzy s čistým praktickým zaměřením: kupříkladu P.R. - public relations - nebo masmediální komunikace, nebo Info-art...

Učební cíle

Realizovat magisterský úkol, schopný konkurence na ve svém oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

McLuhan, Marshall : Jak rozumět médiím
Belting, Hans : Konec dějin umění
Dempsey, Amy : Umelecké styly, školy a hnutí

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.