Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Malířství 2 - zimní

FaVU-M2M2-ZAk. rok: 2021/2022

Další upevňpování svých výtvarných názorů.
Usilovná soustředěná práce směřující k účasti na skupinových nebo samostatných výstavách.
Pokračování v hlubokém ponoru do problematiky vytýčeného média.
Kritické myšlení a samosttatný přístup k umělecké činnosti a prxi v uměleckém provozu.
Pravidelná účast na ateliérových schůzkách, na kterých se student seznamuje s pracemi a ideami spolužáků.
Prezentace svého názoru ve větším společenství ateliérového kruhu je důležitou součástí výukyKritický přístup. Samostatná příprava na magisterskou práci.
Zahraniční stáž.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.
Ukončené Bakalářské studium.
Účast na ateliérových schůzkách.
Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál.
Odborná orientace v současné problematice zvoleného média.
Schopnost samostatného rozvoje a studia.
Domácí či zahraniční stáž.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student musí být schopen být aktivně účasten ateliérových schůzek a konzultací.
Schopnost amostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.
Vysoká míra odbornosti.
Schopnost komunikovat své umělecké postoje.
Účast na uměleckém provozu mimo školu.
Zahraniční stáž.
Samostatná příprava na závěrečnou magisterskou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

Prohlubování teoretických a technologických znalostí podle individuálního zaměření studenta.
Pravidelná účast na ateliérových konzultacích.
Podíl na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium zahraniční stáže za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.
Samostatná soustředěná umělecká a výstavní činnost.
Účast na uměleckém provozu mimo školu.
Zahraniční stáž.
Samostatná příprava magisterské práce.

Učební cíle

Kritické myšlení a samosttatný přístup k umělecké činnosti a prxi v uměleckém provozu.
Pravidelná účast na ateliérových schůzkách, na kterých se student seznamuje s pracemi a ideami spolužáků.
Prezentace svého názoru ve větším společenství ateliérového kruhu je důležitou součástí výukyKritický přístup. Samostatná příprava na magisterskou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Základní literatura

Uta Groesnick, Burkhard Riemschneider, Art Now, 2002
POSPISZYL, Tomáš, Srovnávací studie, 2005
VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 2007
Autorské monografie
THOMPSON, Don, Jak prodat vycpaného žraloka( za 12 milionů dolarů),2010 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.