Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Herní média - zimní

FaVU-M2MU-ZAk. rok: 2021/2022

Studentky a studenti přecházejí od navrhování, experimentů a prototypování k „tvrdé“ fázi realizace magisterského projektu. Průběžně prezentují rozpracovanost a pokroky v projektu na ateliérové úrovni. V této fázi cíleně dokumentují klíčové části procesu vývoje magisterského práce, na více úrovních. Získaný materiál zpracovávají do formy dokumentárního videa, z procesu tvorby („making of“). Následně tento záznam editují do srozumitelného celku, který je přemostěn i do návazného letního semestru. Dokumentace vývoje projektu vzniká za účelem paralelní prezentace a archivace vývojové linky projektu. Studenti pokračují v získávání zpětné vazby k projektu i mimo institucionální prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti a studenti jsou schopni na vysoké řemeslné i koncepční úrovni dokumentovat a prezentovat svůj autorský projekt. Intenzivně se věnují prototypům. Osvojují si současné nástroje archivace a získávají zpětnou vazbu k magisterskému projektu.

Prerekvizity

Pokročilá rozpracovanost magisterského projektu. Realizace workshopu z vybraného rámce či tématu magisterské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studentky a studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné doložit pokročilou fázi rozpracovanosti magisterského projektu a prezentovat jej v rámci celého ateliéru.

Osnovy výuky

Individuální konzultace magisterské práce
Pravidelné prezentace projektu ateliérovému celku
Dokumentace magisterského projektu
Zpětná vazba

Učební cíle

Studentky a studenti podnikají pevné kroky v realizaci magisterského projektu a tento proces průběžně dokumentují a archivují.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Základní literatura

The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games, Jesper Jull (EN)
Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry, Jason Schreier (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.