Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Herní média - letní

FaVU-M2MU-LAk. rok: 2021/2022

Studenti a studenti dokončují magisterský projekt a hledají vhodný způsob prezentace veřejnosti, akademické a kulturní obci, či jedinci. Konzultace a intervence zde fungují pouze v roli lehkých korekcí směrem k dosažení nejvyšší možné kvality projektu a probíhají na úrovni celého ateliéru. Ten zde v rámci domovského prostředí vzniku projektu poskytuje své nejširší možné zázemí. Studenti dokončují průběžnou dokumentaci vývoje projektu a předkládají ji k prezentaci a archivaci. Finální prezentací projektu mají studenti za úkol srozumitelně tlumočit autorský záměr a zhodnotit dosažené cíle. Samotná prezentace je individuální pro každý projekt a její výsledný ráz musí odpovídat stávajícím ateliérovým nárokům.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studentky a studenti zvládají finalizovat, instalovat a prezentovat magisterský projekt na nejvyšší možné úrovni. Během celého semestru pravidelně prezentují projekt kolegům v ateliéru a iniciují tematické diskuse. V závěrečné fázi projektu zhodnocují dosažené cíle.

Prerekvizity

Předložení finální fáze magisterského projektu. Dokumentace vývoje a dokončení projektu v digitální podobě.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studentky a studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou zápočtu je dokončení a prezentace finální podoby magisterského projektu (diplomové práce).

Osnovy výuky

Individuální konzultace magisterské práce
Pravidelné prezentace projektu ateliérovému celku
Dokončení a archivace dokumentace magisterského projektu
Zhodnocení dosažených cílů

Učební cíle

Studentky a studenti dokončují a prezentují magisterský projekt širší i odborné veřejnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

A Casual Revolution: Reinventing Video Games and Their Players, Jesper Jull (EN)
Handmade Pixels: Independent Video Games and the Quest for Authenticity, Jesper Jull (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.