Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Grafický design 2 - letní

FaVU-M2PK-LAk. rok: 2021/2022

Studenti se soustředí na praktickou část magisterské zkoušky, konzultují postupy s vedoucím práce.

Osou výuky ve všech ročnících studia je ateliérový statement:

* V AGD2 budete každou středu povzbuzováni a vedeni k hledání vlastního způsobu práce.
* V AGD2 se soustředíme na objasnění role grafických designérů dneška.
* V AGD2 nepřinášíme jednoznačný návod jak na to.
* V AGD2 budete analyzovat zadání, zaujímat k nim postoj a nalézat řešení.
* V AGD2 zažijete tlak jednodenních úkolů i nadšení z dokončeného dlouhodobého projektu.
* V AGD2 pracujeme s domácími i zahraničními lektory a zahraničními stážisty.
* V AGD2 jsme více moderátory než učiteli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Úspěšné složení závěrečné zkoušky. Designér/ka orientující se v široké škále dnešního oboru grafického designu.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzultací vedoucího závěrečné práce a studenta o magisterském projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je účast na konzultacích s vedoucím závěrečné práce.

Osnovy výuky

1. Student konzultuje s vedoucím magisterské práce postupy a průběh její realizace.
2. Student odevzdává magisterskou práci k posudkům vedoucímu a oponentovi.
3. Obhajoba magisterské práce před komisí, hodnocení závěrečné zkoušky.

Učební cíle

Realizace a veřejná obhajoba praktické magisterské práce. Po úspěšném zakončení magisterského studia Ateliéru grafického designu 2 je absolvent/ka připraven/a sdílet posedlost prostřednictvím svojí práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na domluvených konzultacích.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.