Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Fotografie - zimní

FaVU-M2FO-ZAk. rok: 2021/2022

Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenosti v magisterské diplomové práci. Mají povědomí o teoriích v souvislosti se svou tvorbou.

Prerekvizity

Otevřenost kritice, diskuzi a experimentu. Schopnost realizovat osobní magisterský program.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace, individuální konzultace a společné diskuse. Kolaborativní projekty. Zaměření se na procesu vytvoření uměleckého objektu, události nebo situace viditelné ve své představivosti prostřednictvím mentálního budování nebo připomínající obrazu. Experimentování a vytváření spojení mezi konkrétním a abstraktním.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Student pracuje na diplomové práci. Pravidelně ji konzultuje s externími konzultanty, vedoucím ateliéru a oponentem. Nejvetší důraz je kladen na schopnost vlastní umělecké reflexe a orientace na současné umělecké scéně. Povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad vlastní tvorbou. Ateliér navštěvují hosté – autority z uměleckého prostředí.

Učební cíle

Nejlepší zúročení nabytých znalostí a vědomostí v diplomové práci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor