Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Fotografie - letní

FaVU-M2FO-LAk. rok: 2021/2022

Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V letním semestru druhého ročníku magisterského stupně studenti zhodnotí dosavadní zkušenosti v magisterské diplomové práci. Spojení praktických a teoretických znalostí a schopností.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt. Zájem o duchovní přístup k fotografování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vytvoření spojení mezi uměním a skutečným životem. Prezentace, individuální konzultace a společné diskuse. Kritický přístup ke současnému umění.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Student pracuje na diplomové práci. Pravidelně ji konzultuje s externími konzultanty, vedoucím ateliéru a oponentem. Nejvetší důraz je kladen na schopnost vlastní umělecké reflexe a orientace na současné umělecké scéně. Povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad vlastní tvorbou. Ateliér navštěvují hosté – autority z uměleckého prostředí.

Učební cíle

Nejlepší zúročení nabytých znalostí a vědomostí v diplomové práci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor