Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Video - zimní

FaVU-M1VI-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti 5 ročníku ateliéru video by měli být již schopní realizovat samostatně úkoly, vycházející z jejich tvůrčího zaměření. Studenti za pomoci konzultací prohlubují teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce. Umělecká komunikace - tvořivý proces v mediálním prostředí. Studenti kreativně reagují na aktuální možnosti ateliéru - na základě (již vypracovaných) vlastních projektů pro magisterské studium. Složitá struktura tvořivého procesu a širší (filosofické, morální, sociologické ap.) souvislosti s vyzněním vytvořeného "díla" modifikují i pedagogický proces.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.

Prerekvizity

Schopnost stanovit a obhájit osobní magisterský program.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Umělecká komunikace - tvořivý proces v mediálním prostředí. Studenti kreativně reagují na aktuální nabídky atelieru - na základě (již vypracovaných) vlastních projektů pro magisterské studium. Složitá struktura tvořivého procesu a širší (filosofické, morální, sociologické ap.) souvislosti s odkazem vytvořeného "díla" modifikují i pedagogický proces. Během magisterského studia studenti pracují samostatně (výběr a struktura teamu je v jejich rukách). Výsledek výzkumu jejich tvorby je alternativou atelierového programu.
Tzv. moderní - v součastnosti post - moderní umění - je ve velké míře vystavěné na teoretickém (významovém) pozadí (procesu) tvorby a proto v magisterských ročnících ateliér zabezpečí - v rámci individuálních programů - teoretické (paralelní) přednášky , "kurzy", konzultace a workshopy - Konceptuální (verbální) teoretické - postupy mohou být neoddělitelnou součástí praktické práce ( Post-moderní Gesamtkunstwerk? ) - zajímavá je přítomnost (quasi) "nepříbuzných" vědních disciplin, jako například psychologie, filosofie, ekologické tendence, sociologie ap.

Učební cíle

Samostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Základní literatura

Flusser, Vilém : Za filozofii fotografie
Deluze, Gilles : Obraz - pohyb
McLuhan, Marshall : Jak rozumět médiím

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.