Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Malířství 2 - letní

FaVU-M1M2-LAk. rok: 2021/2022

Další upevňpování svých výtvarných názorů.
Usilovná soustředěná práce směřující k účasti na skupinových nebo samostatných výstavách.
Pokračování v hlubokém ponoru do problematiky vytýčeného média.
Kritické myšlení a samosttatný přístup k umělecké činnosti a prxi v uměleckém provozu.
Pravidelná účast na ateliérových schůzkách, na kterých se student seznamuje s pracemi a ideami spolužáků je tou nejzdravější půdou pro vytváření sebevědomých generačních názorů.
Prezentace svého názoru ve větším společenství ateliérového kruhu je důležitou součástí výukyKritický přístup. Příprava na magisterskou práci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Výsledky učení předmětu

Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.

Prerekvizity

Schopnost realizovat osobní magisterský program.
Ukončené Bakalářské studium.
Účast na ateliérových schůzkách.
Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál.
Odborná orientace v současné problematice zvoleného média.
Schopnost samostatného rozvoje a studia.
Domácí či zahraniční stáž.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Individuálně se klade důraz na další rozvoj myšlení a integritu umělecké tvorby a osobnosti.
Klást důraz na to, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit
Vyslání na zahraniční studijní cestu, kde se student bude konfrontovat s jiným prostředím.
Na základě vlastních výstavních aktivit spoluvytvářet současný generační umělecký jazyk.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Prohlubování teoretických a technologických znalostí podle individuálního zaměření studenta.
Kontinuální rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti a intelektuálních schopností.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelná účast na ateliérových konzultacích.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Podíl na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium zahraniční stáže za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.
Samostatná soustředěná umělecká činnost.h a technologických znalostí podle individuálního zaměření studenta.
Účast na uměleckém provozu mimo školu.

Učební cíle

Student musí být schopen být aktivně účasten ateliérových schůzek a konzultací.
První ročník magisterského studia je logické pokračování v činnosti předcházejícho studia.
Individuální rozvoj, včetně rozvoje technických dovedností.
Schopnost amostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta.
Seznámení se s byrokratickým systémem (grantová, daňová a finanční politika). Tato schopnost napomůže emancipaci umělce.
Vysoká míra odbornosti.
Schopnost komunikovat své umělecké postoje.
Účast na uměleckém provozu mimo školu.
Zahraniční stáž.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Uta Groesnick, Burkhard Riemschneider, Art Now, 2002
VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 2007
Autorské monografie
GROYS, Boris, Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu. Komunistické postkriptum, VVP AVU
2010
DVOŘÁK, Tomáš, Kapitoly z dějin a teorie médií, VVP AVU, 2010 (CS)
BHABHA, Homi, K., Místa kultury, Tranzit, 2012 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.