Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Herní média - letní

FaVU-M1MU-LAk. rok: 2021/2022

Studentky a studenti rozvíjí téma své magisterské práce a prezentují možná řešení. Analyzují „eko-systém“, do kterého plánují svůj projet ve finále zasadit a otvírají téma finanční stránky projektu. Na základě konzultací upevňují koncepci, myšlenkové a technické zázemí projektu. Věnují se průběžným prototypům a zajímají se o zpětnou vazbu projektu i mimo institucionální prostředí. Individuální i dílčí výstupy jsou prezentovány v rámci rozpracovanosti projektu, v zásadě na diskutovatelné úrovni. Na ateliérové úrovni produkují praktický workshop z vybrané části svého magisterského projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studentky a studenti jsou schopni na ateliérové úrovni realizovat workshop, tematicky spojený s magisterským projektem. Ukotvují tak způsob prezentace výsledného magisterského projektu.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt na úrovni, nárokované v předešlém semestru a pravidelné konzultace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studentky a studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné pravidelně konzultovat magisterský projekt a prezentovat jeho vývoj v rámci celého ateliéru. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky, případně průběžné výsledky práce na magisterském projektu.

Osnovy výuky

Individuální konzultace magisterské práce
Cílová skupina, jedinec či „eko-systém“
Analýza celkového pole působnosti
Eliminace koncepčních šumů
Prototypování
Workshop

Učební cíle

Studenti hledají cílovou skupinu a pole prezentace, kam plánují svůj magisterský projekt ve finále zasadit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Fundamentals of Game Design, Ernest Adams (EN)
The Making of Prince of Persia, Jordan Mechner (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.