Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Grafický design 1 - zimní

FaVU-M1GD-ZAk. rok: 2021/2022

Práce na profesně kvalitní úrovni pro zadavatele je standardem. Student samostatně výrazným způsobem promlouvá do chodu ateliéru. Snaží se vytvářet prostory pro oborovou diskuzi. Snaží se definovat svou budoucí praxi.

Východiskem pro anotaci předmětu je koncept ateliéru grafického designu 1, který je prostorem, monitorem, konektorem současného grafického designu. Koncept je platný skrze všechny ročníky i stupně studia.

Prostor
1. Ateliér je společným prostorem pro experiment, nadšení, sebereflexi.
2. Ateliér je veden aktivními designéry, kteří působí v kontextu současné scény grafického designu.
3. Vztah studenta a pedagoga je založený na bázi rovnocennosti, otevřenosti diskuze a nekonfliktnosti, aktivním předávání informací a rozvíjení myšlenek.
4. Student je osobitý jedinec se schopností definovat sebe a svou práci. Podpora verbálního a písemného projevu studenta a jeho sebe prezentace.
5. Hrdost na akademický prostor. Zodpovědnost za vlastní práci.

Monitor
1. Student aktivně analyzuje zadání, zkoumá adekvátní formy a využití různých médií, definuje
koncept a hranice své práce. Zajímá nás především samotný proces kritického pohledu na zadání a jeho důkladná dokumentace.
2. Konání pravidelných ateliérových diskuzí a konzultací zaměřených nejen na ateliérová témata. Pravidelná účast odborné veřejnosti.
3. Ateliérový tým komunikuje a spolupracuje nejen interně, ale také externě. Designér funguje jako rozcestník. Zkoumá přesahy grafického designu a vizuální komunikace směrem k humanitním a dalším vědním oborům.
4. Pedagog předává maximum svých znalostí a podněcuje studenta i sebe k dalšímu sebevzdělávání.

Konektor
1. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními akademickými prostory (ateliéry).
2. Efektivní využívání vzdělávacích nabídek nejen v rámci FAVU – mezioborové přednášky,
workshopy, odborné konference, tematické exkurze, nezávislé kulturní projekty apod.
3. Vlastní aktivizace a vytváření prostoru pro prezentace v rámci ateliéru i mimo něj – pořádání výstav a dalších tvůrčích projektů.
4. Publikování prací studentů a další pomoc při jejich prezentaci.
5. Podpora zahraničních studijních i pracovních stáží a výměn studentů s cílem zvýšit jazykové znalosti, získat nové informace a inspiraci.
6. Zapojení studentů do aktivit pedagogů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Profesionální grafický designér schopný kreativně a samostatně přistupovat k různým typům zadání.

Prerekvizity

Schopnost stanovit a obhájit téma osobního magisterského projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu: splnění semestrálních úkolů, pravidelné konzultace, pravidelná docházka (max. 2 absence)
Požadavky ke zkoušce: splněný ateliérový úkol

Osnovy výuky

Široké spektrum semestrálních úkolů napříč oborem grafického designu.

Učební cíle

Student magisterského stupně studia nechce být pouze součástí soukolí velkého studia nebo agenturním pracovníkem vykonávajícím typizované procesy. Aktivně přemýšlí nad možnostmi, jak nastavit parametry spolupráce se zadavatelem nebo jak uskutečnit vlastní projekt. Vstupuje aktivní teoretickou prací do diskuzí týkajících se metod a nástrojů používaných v praxi oboru grafického designu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Doporučená literatura

MENHART, Oldřich. Tvorba typografického písma: pomocná kniha pro školy grafické a pro průmyslové školy výtvarného směru. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.
MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky 1. Praha, 1958.
MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky 2. Praha, 1963.
JONG, edited by Cees W. de a with texts by Jan Tholenaar and Cees W. de JONG. Type: a visual history of typefaces and graphic styles. [New ed.]. Koln, [Germany]: Taschen GmbH, 2013. ISBN 3836544806.
BILAK, Peter. Typeface as program: applied research and development in typography. Lausanne: ECAL/University of art and design, 2009, 180 s. ISBN 978-3-03764-072-2.
KLANTEN, Robert. Type-one: discipline and progress in typography. Berlin: Die Gestalten, 2004, 208 s. ISBN 3899550560.
MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Grid systems in graphic design: a visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers = Rastersysteme für die visuelle Gestaltung : ein Handbuch für Grafiker, Typographen und Ausstellungsgestalter. 8th ed. Zürich: Niggli, 2012, 176 s. ISBN 978-3-7212-0145-1.
BAUER, Erwin K a Dieter MAYER. Orientation & Identity: portraits of international way finding systems = Porträts internationaler Leitsysteme. New York: Springer, 2009, 480 p. ISBN 3211791892.
KLANTEN, Robert a Sven EHMANN. Turning Pages: editorial design for print media ; magazines, books, newspapers. 2. print. Berlin: Gestalten, 2010, 271 s. ISBN 978-3-89955-314-7.
KLANTEN, Robert a Anna SINOFZIK. Introducing: culture identities: design for museums, theaters, and cultural institutions. Berlin: Gestalten, 2013, 256 p. ISBN 3899554744.
EDITED BY DANIEL VAN DER VELDEN, Vinca Kruk. Metahaven: uncorporate identity. Baden: Lars Müller, 2009. ISBN 3037781696.
RENDGEN, Sandra. Information graphics. Köln: Taschen, 2012, 480 p. ISBN 9783836528795.
Data flow: visualising information in graphic design. Berlin: Gestalten, 2008, 255 s. ISBN 978-3-89955-217-1.
LUPTON, edited by Andrew Blauvelt and Ellen a texts by Åbäke .. [et]. AL]. Graphic design: now in production. 1st ed. Minneapolis, MN: Walker Art Center, 2011. ISBN 0935640983.
HOFMANN, Armin a D [ENGLISH VERSION. Graphic design manual: principles and practices. New York: Van Nostrand Reinhold, 1965. ISBN 9780442234690.
FRANCHI, Francesco, Robert KLANTEN a Sven EHMANN. Designing news: changing the world of editorial design and information graphics. 239 pages. ISBN 389955468x.
EDITED BY ROBERT KLANTEN, Adeline Mollard a interviews PREFACE. Behind the zines: self-publishing culture. Berlin: Die Gestalten Verlag, 2011. ISBN 9783899553369.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.