Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Fotografie - zimní

FaVU-M1FO-ZAk. rok: 2021/2022

Semestrální práce - práce s Archivem a Apropriace
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)
+ Spontánní cvičení (úkoly budou zadávány v procesu výuky, jsou určeny pro všechny studenty s výjimkou těch, kteří se zodpovědně věnují své vlastní tvorbě)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Rozšíření znalostí v oblasti fotografie v kontextu současného umění. Rozvinuté kritické myšlení.
Přehled o nových přístupech pojetí média. Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Otevřená komunikace pro vzájemnou spolupráci. Tvůrčí vyzrálost a zřetelnější zkušenost s médiem fotografie v kontextu současného umění. Koncepční uvažování. Schopnost realizovat diplomový projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Experimentování a vytváření spojení mezi konkrétním a abstraktním. Experimentování vyžaduje, aby studenti zkoumali, zkoušeli, manipulovali, řešili problémy, rozhodovali a organizovali informace praktickým způsobem. Individuální konzultace a společné diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

V tomto ročníku se rozvíjí schopnosti uvažovat o své tvorbě v širších souvislostech a s odstupem. Kromě povinných ateliérových schůzek a společné diskuse, analýz studentské tvorby a semestrální práce (práce s archivem a apropriace) by si studenti měli zkusit práci kurátora a prozkoumat možnosti prezentace svých děl. Student si hledá konzultanty, s nimiž pak v dalším ročníku řeší svou diplomovou práci.
V průběhu vyučování zadání semestrální práce a úkolů se mohou měnit.

Učební cíle

Schopnost analýzy, prezentace a kontextualizace vlastní nebo cizí fotografie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor