Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Fotografie - letní

FaVU-M1FO-LAk. rok: 2021/2022

Semestrální práce - práce s Archivem a Apropriace
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)
+ Spontánní cvičení (úkoly budou zadávány v procesu výuky, jsou určeny pro všechny studenty s výjimkou těch, kteří se zodpovědně věnují své vlastní tvorbě)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

18

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Rozšíření znalostí v oblasti fotografie v kontextu současného umění. Rozvinuté kritické myšlení.
Studenti realizují individuálně zvolený umělecký výzkum.

Prerekvizity

Otevřená komunikace pro vzájemnou spolupráci. Tvůrčí vyzrálost a zřetelnější zkušenost s médiem fotografie v kontextu současného umění. Koncepční uvažování. Schopnost realizovat osobní magisterský program.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka na základě potřeb studentů a sebevyjádření. Prezentace, přednášky, individuální konzultace a společné diskuse, čtení a činnosti spojené s budováním týmu.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

V tomto ročníku se rozvíjí schopnosti uvažovat o své tvorbě v širších souvislostech a s odstupem. Kromě povinných ateliérových schůzek a společné diskuse, analýz studentské tvorby a semestrální práce (práce s archivem a apropriace) by si studenti měli zkusit práci kurátora a prozkoumat možnosti prezentace svých děl. Student si hledá konzultanty, s nimiž pak v dalším ročníku řeší svou diplomovou práci.
V průběhu vyučování zadání semestrální práce a úkolů se mohou měnit.

Učební cíle

Schopnost analýzy, prezentace a kontextualizace vlastní nebo cizí fotografie.

Základní literatura

Císař Karel: Co je to fotografie? Herrmann & synové, Praha, 2004 (CS)
Cotton, Charlotte: The Photograph as Contemporary Art, Thames & Hudson, New York, 2004 (EN)
Bourdieu, Pierre, Photography: A Middle-brow Art, trans. Shaun Whiteside Cambridge: Polity Press, paperback ed., 1996 (EN)
Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, tranzit.cz, 2004 (CS)
Fontcuberta, Joan: Pandora's Camera. Mack, London, 2014 (EN)
Fontcuberta, Joan ed.: Photography. Crisis of history, Actar, Barcelona, 2002 (EN)
Frizot, Michael: New History of Photography. Kolín nad Rýnem: Könemann, 1998 (EN)
Fried, Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University Press, New Haven and London, 2008 (EN)
Groys, Boris: Art Power. Cambridge: MIT Press, 2008 (EN)
Groys, Boris: On the New. London and New York: Verso, 2014 (EN)
Laruelle, François: Koncept ne-fotografie, Fotograf 07, 2012 (CS)
Paul Wood & Charles Harrison ed.: Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas, United Kingdom, 2003 (EN)
Philips, Lisa: The American Century: Art & Culture 1950 – 2000, New York, 2000 (EN)
Rosenblum, Naomi: A World History of Photography, New York, 1989 (EN)
Warner Marien, Mary: Photography: A Cultural History, Laurence King Publishing, London, 2002 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor