Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Produktový design - letní

FaVU-B4PD-LAk. rok: 2021/2022

Semestr je vymezen pro závěrečnou bakalářskou práci.Student prokazuje schopnost spolupráce se specialisty.Student v závěru semestru předkládá fyzický model nebo funkční prototyp produktu (případně komplet produktů), doložený písemnou obhajobou a plošnou prezentací dle zadání práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Schopnost najít a realizovat pro bakalářskou zkoušku vhodný ateliérový úkol.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní bakalářská zkouška.

Osnovy výuky

Tento semestr je vymezen pro samostatnou závěrečnou bakalářskou práci. Mimo výše zmíněný charakter a rozsah řešení je bakalářská práce příležitostí prokázat studentovu schopnost spolupracovat s konkrétní firmou a dovést projekt do výrobou akceptovatelné propracovanosti, v případě kusové výroby být schopen realizovat produkt ve skutečné velikosti a funkční kvalitě (materiálu).

Učební cíle

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.Je prověřena studentova schopnost komunikovat a kooperovat se specialisty a je veden akceptovat a využít dané technologické zázemí firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

David A. Hanks and Anne Hoy: Design For Living
Castelnuovo, E. a kol.: History of Industrial Design
Collins,M. - Papadakis,A.: Post-Modern Design
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.rapidtoday.com/design.html
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.