Detail předmětu

Oborový ateliér III - Produktový design - letní

FaVU-B3PD-LAk. rok: 2021/2022

V souvislosti se speciálními kurzy technologie plastů a základy konstruování je kladen důraz na využití potenciálu výrobních technologií. Je preferována spolupráce s konkrétní firmou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Propojení studia teoretických základů a praxe v ateliérové práci.

Prerekvizity

Osvojení teorie a praxe oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Student řeší projekty zahrnující antropometrické, ergonomické aspekty navrhování. Bytový mobiliář nebo komplety předmětů s ohledem na stylovou jednotu, identitu celku.

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru. Student se iniciativně podílí na vymezení zadání a měl by mít osvojenu metodu práce tak, aby samostatně v daném časovém limitu zvládl složitější projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Thackara,J. (ed): Design After Modernism
Mackenzie, D.: Green Design. Design for the Environment
Pauly J. & Hulák J.: DESIGNPRO
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.rapidtoday.com/design.html
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.