Detail předmětu

Oborový ateliér II - Produktový design - zimní

FaVU-B2PD-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti rozvíjejí zkušenosti z praktických předmětů a propojují je se znalostmi z teorií technologie. Jsou zadány řešení spotřebních předmětů, solitéry v oblasti bytového mobiliáře, obaly s využitím výrazových prostředků(barva a struktura materiálu). Důraz je kladen na metodičnost navrhování.Student se obeznamuje s technologiemi počítačové podpory navrhování:digitální kresba, 3D modelování, rendering.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Individuální přístup k technologiím studovaného oboru.

Prerekvizity

Základní vědomosti ze studovaného oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Jsou zadávány řešení spotřebních předmětů, solitery v oblasti bytového mobiliáře, obaly, s důrazem na výrazové prostředky v barvě a struktuře materiálu.

Učební cíle

Zpracovávat základní cvičení ze studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

Thackara,J. (ed): Design After Modernism
Jennifer Hudson: 1000 new designs
Collins,M. - Papadakis,A.: Post-Modern Design
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.rapidtoday.com/design.html
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.