Detail předmětu

Oborový ateliér II - Produktový design - letní

FaVU-B2PD-LAk. rok: 2021/2022

Jsou zadány tři úkoly z nichž minimálně jeden je prezentován fyzickým modelem nebo funkčním prototypem.Je vytyčen tématický okruh a student se účastní specifikace zadání. Studenti jsou formou workshopů seznámeni s dalšími technologiemi podporujícími navrhování: 3D skenování, rapid prototyping,CNC obrábění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Individuální a umělecký přístup k techologiím studovaného oboru.

Prerekvizity

Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí studovaného oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Jsou zadávány řešení spotřebních předmětů, solitery v oblasti bytového mobiliáře, obaly, s důrazem na výrazové prostředky v barvě a struktuře materiálu.

Učební cíle

Student je veden k racionálnímu a efektivnímu využití získaných vědomostí a vlastního talentu. Zejména u společných ateliérových témat jsou studenti vedeni k otevřené kritičnosti a současně ke kooperativnímu postoji v ateliérovém provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Walker, J.: Design History and the History of Design
Castelnuovo, E. a kol.: History of Industrial Design
Collins,M. - Papadakis,A.: Post-Modern Design
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.rapidtoday.com/design.html
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.