Detail předmětu

Oborový ateliér I - Produktový design - letní

FaVU-B1PD-LAk. rok: 2021/2022

Témata jsou zadávána výhradně pedagogem.Jedná se o projekty s jednoduchou funkční strukturou a s důrazem na
výtvarnou stránku návrhu.
Počínaje druhým semestrem je vždy jeden z úkolů tematicky shodný s ostatními ročníky (společné ateliérové téma).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost širšího uměleckého kontextu ateliéru.

Prerekvizity

Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného prvního semestru studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Úkoly jsou zadávány výhradně pedagogem. Jedná se o projekty s jednoduchou funkční strukturou a důrazem na výtvarnou stránku návrhu. Pokud přichází student z prostředí, kde získal výtvarné zkušenosti v omezené míře, je mu zadána úloha volného kompozičního charakteru. 1. ročník se v tomto smyslu stává přípravným (vyrovnávacím).

Učební cíle

Je třeba maximálně využit intelektuální platformy , kterou skýtá koexistence užitných a volných oborů na naší fakultě. Jejich vzájemné přesahy jsou podporovány jak v oborové výuce, tak možností stáže studenta v jiném oboru.V této mezioborové pluralitě vidím jeden z významných zdrojů inspirace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.