Detail předmětu

Dějiny animovaného filmu

FaVU-DAFAk. rok: 2021/2022

Přednášky sledují chronologický vývoj animace ve světové kinematografii od konce 19. století až po nástup digitálních technologií. Zabývají se animovanými filmy, které byly součástí programů kin i experimentálními snímky. Pozornost je věnována vlivům moderního umění, reakcím na rozvoj televizního vysílání a nástupu výpočetní techniky. Výklad je doprovázen projekcí ukázek z diskutovaných filmů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o vývoji animovaného filmu. Porozumí principům klasické animace a dokážou rozlišit běžné techniky a postupy. Naučí se rozumět experimentům s pohyblivým obrazem, které překračují hranice tradičních žánrů. Budou schopni rozpoznat významné animované filmy české i světové kinematografie a kriticky je analyzovat.

Prerekvizity

Obecná znalost problematiky historie filmového umění.

Literatura

Amidi, Amid. Cartoon Modern. Style and Design in 1950s Animation. Chronicle Books, 2006. (EN)
Bendazzi, Giannalberto. Cartoons. One Hundred Years of Film Animation. Indiana University Press, 1995. (EN)
Bordwell, David ‒ Thompson, Kristin. Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie, Praha: AMU/NLN, 2007. (CS)
Clements, Jonathan ‒ McCarthy, Helen. The Anime Encyclopedia. A Guide to Japanese Animation Since 1917. Stone Bridge Press, 2006. (EN)
Crafton, Donald. Before Mickey, The Animated Film 1898–1928. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. (EN)
Dutka, Edgar. Minimum z dějin světové animace, Praha: AMU, 2004. (CS)
Faber, Liz ‒ Walters, Helen. Animation Unlimited: Innovative Short Films Since 1940. Collins Design, 2004. (EN)
Fleischer, Richard. Out of the Inkwell. Max Fleischer and the Animation Revolution. The University Press of Kentucky, 2005. (EN)
Hopkins, Albert. Magic. Stage Illusions, Special Effects and Trick Photography. New York: Dover Publications, 1976. (EN)
Johnston, Ollie ‒ Thomas, Frank. The Illusion of Life: Disney Animation. Disney Editions, 1995. (EN)
Kubíček, Jiří. Úvod do estetiky animace, Praha: AMU, 2004. (CS)
Murakami, Takashi. Little Boy. The Arts of Japan´s Exploding Subculture. Yale University Press, 2005. (EN)
Moritz, William. Optical Poetry: The Life and Work of Oskar Fischinger. Indiana University Press, 2004. (EN)
Pilling, Jayne. A Reader in Animation Studies. John Libbey & Comp. Ltd., 1997. (EN)
Poš, Jan. Výtvarníci animovaného filmu. Praha: Odeon, 1990. (CS)
Russett, Robert ‒ Starr, Cecile. Experimental Animations: Origins of a New Art. Da Capo Press, 1976. (EN)
Strusková, Eva. Dodalovi. Průkopníci českého animovaného filmu. Praha: NFA, NAMU, 2013. (CS)
Ulver, Stanislav (ed.) Animace a doba. Praha: SPOFT/NFA, 2001. (CS)
Wells, Paul. Understanding Animation. Routledge, 1998. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky - výklad je doprovázen projekcí ukázek z diskutovaných filmů.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaná seminární práce v minimálním rozsahu 3 normostrany.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pohyblivé obrazy
Optické přístroje 19. století. Chronofotografie, analýza pohybu. Optické divadlo. Scénické a kamerové triky.

2. Počátky filmové animace
Bleskoví kreslíři před filmovou kamerou. Komiksový strip jako inspirace a předloha. Techniky rané filmové animace. Možnosti prezentace animovaných filmů před rozvojem biografů.

3. Racionalizace výroby
Technické inovace. Animovaný film jako sériově vyráběný produkt a součást filmového představení. Americká studia. Rotoskopie a její využití. Zvuk v animovaném filmu.

4. Avantgarda
Evropské výtvarné umění, abstrakce a film. Experimenty s kresleným zvukem. Sovětský Svaz, skupina Dzigy Věrtova, Goskino.

5. Animace a trikový film v reklamě, propagaci a propagandě
Český animovaný a trikový film 30. let. Reklamní, instruktážní a propagandistické filmy.

6. Sněhurka a 700 trpaslíků
Disneyho studio ve 30. a 40. letech. Bratři Fleischerové. Animační oddělení ve studiích MGM a Warner Bros. United Productions of America.

7. Animovaný a trikový film 1945‒1960
Počátky televize a komerčního vysílání. Filmový a televizní obraz v padesátých letech v Evropě a ve Spojených státech. Částečná animace. Ohlasy meziválečného moderního umění v animovaném filmu.

8. Československá animace
Ateliér filmových triků. Organizace státem řízené filmové výroby. Studio Bratři v triku. Jiří Trnka, Břetislav Pojar, Zdeněk Miler, Jiří Brdečka. Loutkové filmy Hermíny Týrlové. Triky Karla Zemana. Gene Deitch, americký režisér v Praze.

9. Experimenty s pohyblivým obrazem
Abstraktní animace v poválečné éře. Umělecká praxe a prostupnost médií. Manipulace s filmovou surovinou. Pixilace. Metrický film. Totální animace.

10. Nové technologie
Počítačové obrazy. Technologické inovace - od analogových počítačů po první pokusy s 3D grafikou.

11. Krátký film v letech normalizace
Výrobní praxe ve studiích Krátkého filmu. Animace v populárně vědeckém a školním filmu.

12. Asijská animace
Animovaný film v Číně. Šanghajské studio, 1949–1965. Animace ve službách kulturní revoluce, 1966–1976. Vliv filmů Walta Disneyho. Animace v Japonsku: manga & anime.

13. Digitální konvergence
Film a digitální video. Počítačové programy, interpolační rotoskopie. Internet jako platforma propagace a distribuce digitální animace.

Cíl

Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenty s historií filmové animace, která je pojata nejen jako jedno z odvětví zábavního průmyslu, ale také jako prostředek vizuální komunikace a tvárná umělecká forma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor