Oddělení informačních technologií

 • Oblast působnosti: spravuje fakultní počítačovou síť; poskytuje základní síťové služby; zabezpečuje konzistentní uživatelské prostředí pro všechny aktuálně používané počítačové platformy (centrální přihlašovací systém); zajišťuje správu fakultní části univerzitní bezdrátové počítačové sítě; spravuje a udržuje fakultní mail a fakultní webové stránky; zajišťuje podporu a metodické vedení práce uživatelů v informačním systému univerzity (IS VUT) a řešení problémů s IS VUT (ve spolupráci s CVIS); zajišťuje integraci fakultní studijní agendy a správu studijních programů v IS VUT (ve spolupráci se studijním oddělením fakulty); spravuje IT techniku a poskytuje podporu přednášejícím v učebnách a studovnách; zabezpečuje správu a údržbu koncových zařízení (PC, instalace OS, SW, tiskárny, telefony) na pracovištích děkanátu; poskytuje technickou a procesní podporu při nákupu IT vybavení, SW, či služeb pro děkanát i další pracoviště fakulty; spravuje, rozvíjí a udržuje přístupový a kamerový systém fakulty; vytváří plán obnovy IT infrastruktury (v rámci činnosti Rady pro informační systém, které předsedá vedoucí Oddělení informačních technologií). Zabezpečuje činnost systémového integrátora fakulty.

 • Budova U2, druhé patro vpravo, Údolní 244/53, Brno
  Místnosti: počítačová učebna (218/U2), počítačová studovna (219/U2), serverovny (U2/U4), kabinety IT (220/U2, 409/U2)
 • MgA. Vít Baloun

  MgA.

  VítBaloun

  409/U2, vedoucí oddělení, systémový integrátor fakulty, správce serverů

  +420 54114 6540
  baloun@favu.vut.cz

 • Jan Fňukal

  JanFňukal

  220/U2, správce sítě, správa počítačů Mac a softwaru Adobe CC, tel. 775 212 353

  +420 54114 6827
  fnukal@favu.vut.cz

 • Zbyněk Navrátil

  ZbyněkNavrátil

  210a/U2 nebo 220/U2, správa počítačů Windows, tel. 603 732 158

  +420 54114 6527
  navratil@favu.vut.cz

 • Bc. Jiřina Kapcárová

  Bc.

  JiřinaKapcárová

  MS Teams, správa a vývoj webu fakulty

  +420541145406
  Jirina.Kapcarova@vut.cz

Odpovědnost: MgA. Vít Baloun