Kabinet informačních technologií

 • Kabinet informačních technologií (KIT) zajišťuje chod počítačové sítě fakulty (školní počítače a servery, datové rozvaděče a přepínače, strukturovaná kabeláž, koncové telefonní linky, přístupové body bezdrátové sítě atd.), stará se o počítačovou učebnu a počítačovou studovnu. Poskytuje konzistentní uživatelské prostředí pro všechny aktuálně používané počítačové platformy (centrální přihlašovací systém), provoz emailu, jmenné služby, databázové služby, souborové služby a též komplexní webhosting včetně virtualizačních služeb. Zajišťuje výuku předmětu Základy výpočetní techniky. Poskytuje poradenství v oblasti výpočetní techniky, tvorbu a údržbu www prezentací některých součástí FaVU a v neposlední řadě integraci fakultní studijní agendy s centrálním systémem VUT.
 • Budova U2, druhé patro vpravo, Údolní 244/53, Brno
  Místnosti: počítačová učebna (218/U2), počítačová studovna (219/U2), serverovny (U2/U4), kabinety IT (220/U2, 409/U2)
 • MgA. Vít Baloun

  MgA.

  VítBaloun

  409/U2, vedoucí kabinetu, systémový integrátor fakulty, správce serverů

  vitb@favu.vut.cz

 • Jan Fňukal

  JanFňukal

  220/U2, správce sítě, správa počítačů Mac a softwaru Adobe CC, tel. 775212353

  +420 54114 6827
  qvfnukal@favu.vut.cz

 • Zbyněk Navrátil

  ZbyněkNavrátil

  210a/U2 nebo 220/U2, správa počítačů Windows, tel. 603732158

  +420 54114 6527
  navratil@favu.vut.cz

Odpovědnost: MgA. Vít Baloun