Detail publikace

Slovník anonymity

JANEČKOVÁ, Z.

Originální název

Slovník anonymity

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Slovník anonymity je po formálnej stránke výsledkom praktického aj teoretického výskumu. Obsahuje viac ako 220 menných a pojmových hesiel so zameraním na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Primárne sa zaoberá fenoménom anonymous, v tejto súvislosti skúma slobodnú encyklopédiu Wikipédiu ako on line zdroj poskytujúci mystifikujúce informácie. Podrobnejšie skúma tie prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania a následného odhaľovania (zverejňovania) identity, súčasné premenovávacie tendencie ako symbol hegemonického nástroja moci. Koncentruje sa na obdobie od 90. rokov 20. storočia s exkurzmi do histórie v slovenskom, českom a svetovom vizuálnom umení s presahmi do literatúry, hudby a filmu. Bližšie sa špecializuje na štyri bipolárne dvojice: anonym/celebrita, skupina/skupinová výstava, street art/net art, signature art/untitled art.

Dokumenty

BibTex


@book{BUT98020,
 author="Zuzana {Janečková}",
 title="Slovník anonymity",
 annote="Slovník anonymity je po formálnej stránke výsledkom praktického aj teoretického výskumu. Obsahuje viac ako 220 menných a pojmových hesiel so zameraním na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Primárne sa zaoberá fenoménom anonymous, v tejto súvislosti skúma slobodnú encyklopédiu Wikipédiu ako on line zdroj poskytujúci mystifikujúce informácie. Podrobnejšie skúma tie prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania a následného odhaľovania (zverejňovania) identity, súčasné premenovávacie tendencie ako symbol hegemonického nástroja moci. Koncentruje sa na obdobie od 90. rokov 20. storočia s exkurzmi do histórie v slovenskom, českom a svetovom vizuálnom umení s presahmi do literatúry, hudby a filmu. Bližšie sa špecializuje na štyri bipolárne dvojice: anonym/celebrita, skupina/skupinová výstava, street art/net art, signature art/untitled art.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="98020",
 edition="FaVU Ph.D.",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2012",
 month="december",
 pages="1--168",
 publisher="VUT v Brně",
 type="book"
}

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš