Detail publikace

Vídeňská gramatika se setkává s internacionální funkcionalitou: Architekt Kurt Spielmann na Královéhradecku

ZIKMUND-LENDER, L.

Originální název

Vídeňská gramatika se setkává s internacionální funkcionalitou: Architekt Kurt Spielmann na Královéhradecku

Český název

Vídeňská gramatika se setkává s internacionální funkcionalitou: Architekt Kurt Spielmann na Královéhradecku

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek pojednává o realizacích architekta Kurta Spielmanna (1903–1943) na Královéhradecku, tedy v Třebechovicích pod Orebem, v Kuklenách a na Pražském Předměstí. První stavba letního domu pro Arnošta Maautnera v Třebechovicích z roku 1932 je prvním Spielmannovým projektem pro královéhradecký region, následovala vila pro textilního továrníka Karla Fuchse na Pražském Předměstí z roku 1935 a o rok později přestavba domu s ordinací lékaře Oldřicha Smetany v Kuklenách. Příspěvek se snaží ukázat, že Spielmannlův případ v drtivě většinovém českém městě nelze chápat jako snahu emancipace a kulturní izolace německojazyčné menšiny a nebyl ani dokladem žádného národnostního konfliktu. Nelze hovořit o žádných „národnostních“ formálních tradicích a doktrínách, kterých by se Spielmann držel a manifestovala tak jakoukoli kulturní „jinakost“, na druhé straně je v jeho díle rozpoznatelný eminentní zájem o vnitřní dispozici bydlení buržoazní klientely a o organizaci obytného prostoru podle enjaktuálnějších trendů ve vídeňském okruhu architektů, činných ve 20. a začátku 30. let. V případě jiného vídeňského německy hovořícího architekta Karla Dirnhubera, který byl na Královéhradecku zaměstnán smiřickou židovskou rodinou Malburgových (příbuzní Mautnerových), se pro tento částečně konzervativní a částečně progresivní způsobu otevírání a propojování obytného reprezentačního prostoru a komunikační racionalizaci mezi jednotlivými funkčními zónami domu vžil pojem Raumform. Ukazuje tak na tyto tendence uspořádání obytného prostoru a dispozici domácnosti jako na třetí cestu, která je alternativou moderního bydlení k avantgardnímu Plan Libre a k loosovskému Raumplanu.

Český abstrakt

Příspěvek pojednává o realizacích architekta Kurta Spielmanna (1903–1943) na Královéhradecku, tedy v Třebechovicích pod Orebem, v Kuklenách a na Pražském Předměstí. První stavba letního domu pro Arnošta Maautnera v Třebechovicích z roku 1932 je prvním Spielmannovým projektem pro královéhradecký region, následovala vila pro textilního továrníka Karla Fuchse na Pražském Předměstí z roku 1935 a o rok později přestavba domu s ordinací lékaře Oldřicha Smetany v Kuklenách. Příspěvek se snaží ukázat, že Spielmannlův případ v drtivě většinovém českém městě nelze chápat jako snahu emancipace a kulturní izolace německojazyčné menšiny a nebyl ani dokladem žádného národnostního konfliktu. Nelze hovořit o žádných „národnostních“ formálních tradicích a doktrínách, kterých by se Spielmann držel a manifestovala tak jakoukoli kulturní „jinakost“, na druhé straně je v jeho díle rozpoznatelný eminentní zájem o vnitřní dispozici bydlení buržoazní klientely a o organizaci obytného prostoru podle enjaktuálnějších trendů ve vídeňském okruhu architektů, činných ve 20. a začátku 30. let. V případě jiného vídeňského německy hovořícího architekta Karla Dirnhubera, který byl na Královéhradecku zaměstnán smiřickou židovskou rodinou Malburgových (příbuzní Mautnerových), se pro tento částečně konzervativní a částečně progresivní způsobu otevírání a propojování obytného reprezentačního prostoru a komunikační racionalizaci mezi jednotlivými funkčními zónami domu vžil pojem Raumform. Ukazuje tak na tyto tendence uspořádání obytného prostoru a dispozici domácnosti jako na třetí cestu, která je alternativou moderního bydlení k avantgardnímu Plan Libre a k loosovskému Raumplanu.

Klíčová slova

němečtí architekti; židovská obec; židovská architektura; čeští Němci; Hradec Králové; Třebechovice pod Orebem; Kukleny; Kurt Spielmann

Vydáno

01.11.2019

Nakladatel

Státní okresní archiv v Hradci Králové

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-901805-2-9

Kniha

Královéhradecko

Edice

10

Číslo edice

2019

Strany od

383

Strany do

402

Strany počet

20

Dokumenty

BibTex


@inbook{BUT162576,
 author="Ladislav {Jackson}",
 title="Vídeňská gramatika se setkává s internacionální funkcionalitou: Architekt Kurt Spielmann na Královéhradecku",
 annote="Příspěvek pojednává o realizacích architekta Kurta Spielmanna (1903–1943) na Královéhradecku, tedy v Třebechovicích pod Orebem, v Kuklenách a na Pražském Předměstí. První stavba letního domu pro Arnošta Maautnera v Třebechovicích z roku 1932 je prvním Spielmannovým projektem pro královéhradecký region, následovala vila pro textilního továrníka Karla Fuchse na Pražském Předměstí z roku 1935 a o rok později přestavba domu s ordinací lékaře Oldřicha Smetany v Kuklenách. Příspěvek se snaží ukázat, že Spielmannlův případ v drtivě většinovém českém městě nelze chápat jako snahu emancipace a kulturní izolace německojazyčné menšiny a nebyl ani dokladem žádného národnostního konfliktu. Nelze hovořit o žádných „národnostních“ formálních tradicích a doktrínách, kterých by se Spielmann držel a manifestovala tak jakoukoli kulturní „jinakost“, na druhé straně je v jeho díle rozpoznatelný eminentní zájem o vnitřní dispozici bydlení buržoazní klientely a o organizaci obytného prostoru podle enjaktuálnějších trendů ve vídeňském okruhu architektů, činných ve 20. a začátku 30. let. V případě jiného vídeňského německy hovořícího architekta Karla Dirnhubera, který byl na Královéhradecku zaměstnán smiřickou židovskou rodinou Malburgových (příbuzní Mautnerových), se pro tento částečně konzervativní a částečně progresivní způsobu otevírání a propojování obytného reprezentačního prostoru a komunikační racionalizaci mezi jednotlivými funkčními zónami domu vžil pojem Raumform. Ukazuje tak na tyto tendence uspořádání obytného prostoru a dispozici domácnosti jako na třetí cestu, která je alternativou moderního bydlení k avantgardnímu Plan Libre a k loosovskému Raumplanu.",
 address="Státní okresní archiv v Hradci Králové",
 booktitle="Královéhradecko",
 chapter="162576",
 edition="10",
 howpublished="print",
 institution="Státní okresní archiv v Hradci Králové",
 year="2019",
 month="november",
 pages="383--402",
 publisher="Státní okresní archiv v Hradci Králové",
 type="book chapter"
}

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš