Detail publikace

"Ked ťa chytia pri fajčení, máš absolutku a ideš nanovo". Niekoľko poznámok k estetike rezidenciálnej výchovy"

Jamrichová Kristína

Originální název

"Ked ťa chytia pri fajčení, máš absolutku a ideš nanovo". Niekoľko poznámok k estetike rezidenciálnej výchovy"

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Text je sučasťou zborníka z konferencie "Estetika centra a periférie. Centrum a periféria estetiky.", ktorá sa uskutočnila 23.-25. oktobra 2019 v Bratislave. Východiskom textu i (stále trvajúceho) výskumu, ktorý mu predchádzal, je imaginácia výchovnej inštitúcie ako laboratória, v ktorom sa akcelerujú (hyperbolizujú) alebo naopak spomaľujú (redukujú) viaceré univerzálnejšie deje prebiehajúce v súčasných podmienkach eko a bio-sfér. Ide o pokus oprostiť sa od naturalizovania existencie inštitúcie a predstaviť si ju v jej materiálnej i symbolickej rovine ako estetický čin. Inklinujeme k chápaniu estetiky idúcej ďalej za svoj konvenčný význam ako kritického štúdia umeleckej praxe. Naše tézy sa opierajú najmä o filozofiu Jacquesa Rancièra, s ktorou interpretujeme výchovnú inštitúciu ako miesto (bio)politiky, a tým i estetiky. Oscilovaním medzi nimi sa pokúšame odhaliť miesta ich vzájomného dopĺňania, prelínania či dokonca suplovania.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT162212,
  author="Kristína {Jamrichová}",
  title=""Ked ťa chytia pri fajčení, máš absolutku a ideš nanovo". Niekoľko poznámok k estetike rezidenciálnej výchovy"",
  annote="Text je sučasťou zborníka z konferencie "Estetika centra a periférie. Centrum a periféria estetiky.", ktorá sa uskutočnila 23.-25. oktobra 2019 v Bratislave. Východiskom textu i (stále trvajúceho) výskumu, ktorý mu predchádzal, je imaginácia výchovnej inštitúcie ako laboratória, v ktorom sa akcelerujú (hyperbolizujú) alebo naopak spomaľujú (redukujú) viaceré univerzálnejšie deje prebiehajúce v súčasných podmienkach eko a bio-sfér. Ide o pokus oprostiť sa od naturalizovania existencie inštitúcie a predstaviť si ju v jej materiálnej i symbolickej rovine ako estetický čin. Inklinujeme k chápaniu estetiky idúcej ďalej za svoj konvenčný význam ako kritického štúdia umeleckej praxe. Naše tézy sa opierajú najmä o filozofiu Jacquesa Rancièra, s ktorou interpretujeme výchovnú inštitúciu ako miesto (bio)politiky, a tým i estetiky. Oscilovaním medzi nimi sa pokúšame odhaliť miesta ich vzájomného dopĺňania, prelínania či dokonca suplovania. 
",
  address="Slovenská asociácia pre estetiku",
  chapter="162212",
  institution="Slovenská asociácia pre estetiku",
  year="2020",
  month="march",
  publisher="Slovenská asociácia pre estetiku",
  type="conference paper"
}

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš