Detail publikace

Štyri modely

Originální název

Štyri modely

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Publikácia Štyri modely sa zaoberá aplikáciou pojmu model na práce vybraných autorov súčasného českého a slovenského umeleckého kontextu. Voľne nadväzuje na poznatky získané predchádzajúcim odborným výskumom oblasti. Navrhuje a predkladá novú kategorizáciu pojmu model, ktorý delí na lineárny model, fyzický model, kognitívny model a imerzívny model. Lineárny model zahŕňa tematizáciu skice a tzv. vizualizačných metafor (grafov, diagramov, schém, atď.) a vzniká ako reakcia na informačnú presýtenosť a zložité siete. Fyzický model je formou viazanou na architektonické a hobby modelárstvo, vyznačuje sa jednoduchou „skečovou“ štruktúrou, reagujúcou na sociálne témy a individuálnu a kolektívnu pamäť. Kognitívny model odkazuje ku kognitívnemu obratu spoločnosti, zhodnocuje materializáciu mentálneho priestoru a vysvetľuje emancipovaný model ako otvorenú kategóriu. A na záver, Imerzívny model interpretuje médium výstavy ako modelovú formu, ktorá je artikulovaná umeleckým manifestom alebo architektonickým zásahom. Iným druhom imerzie, ktorú kapitola o imerzívnych modeloch rozoberá, je fotografická a 3D počítačová ilúzia ako reakcia na virtualizáciu spoločnosti.

Dokumenty

BibTex


@book{BUT156121,
 author="Katarína {Hládeková}",
 title="Štyri modely",
 annote="Publikácia Štyri modely sa zaoberá aplikáciou pojmu model na práce vybraných autorov súčasného českého a slovenského umeleckého kontextu. Voľne nadväzuje na poznatky získané predchádzajúcim odborným výskumom oblasti.
Navrhuje a predkladá novú kategorizáciu pojmu model, ktorý delí na lineárny model, fyzický model, kognitívny model a imerzívny model. Lineárny model zahŕňa tematizáciu skice a tzv. vizualizačných metafor (grafov, diagramov, schém, atď.) a vzniká ako reakcia na informačnú presýtenosť a zložité siete. Fyzický model je formou viazanou na architektonické a hobby modelárstvo, vyznačuje sa jednoduchou „skečovou“ štruktúrou, reagujúcou na sociálne témy a individuálnu a kolektívnu pamäť. Kognitívny model odkazuje ku kognitívnemu obratu spoločnosti, zhodnocuje materializáciu mentálneho priestoru a vysvetľuje emancipovaný model ako otvorenú kategóriu. A na záver, Imerzívny model interpretuje médium výstavy ako modelovú formu, ktorá je artikulovaná umeleckým manifestom alebo architektonickým zásahom. Iným druhom imerzie, ktorú kapitola o imerzívnych modeloch rozoberá, je fotografická a 3D počítačová ilúzia ako reakcia na virtualizáciu spoločnosti.
",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění; TIC Brno, příspěvková organizace",
 booktitle="Štyri modely",
 chapter="156121",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění; TIC Brno, příspěvková organizace",
 year="2018",
 month="december",
 pages="1--259",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění; TIC Brno, příspěvková organizace",
 type="book"
}

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš