Detail projektu

Imaginace jako cesta k spravedlnějším prostorovým politikám

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Předmětem projektuImaginace jako cesta k spravednějším prostorovým politikám je výzkum deregulované části urbánní krajiny - území Planýrky v Brně. Projekt bude založen na východiscích kvalitativního výzkumu. Hlavní cíl projektu je navrhnout autentickou metodu pro tvorbu videa čí implementace bude popsaná v následném odborném článku. Obohacující takto deskriptivní vyprávění, projekt bude inovovat metody občanského angažování v procesech týkajících se prostorového plánování.

Označení

FaVU-J-23-8417

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Spalajković Tamara, MgA. - hlavní řešitel
Mazanec Martin, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ateliér video
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš