Detail projektu

Data–based Models & Monsters

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Webový projekt pro fanouškovské subkultury soustředící se na vývoj a testování metodiky vedoucí ke sběru dat a jejich katalogizaci do online databáze, která bude hlavním výstupem projektu. Databáze katalogizuje a zveřejňuje soukromé fanouškovské sbírky, uživatelský systém pak umožňuje vést s uživateli polo-automatizované rozhovory s cílem mapovat jiné, než formální výrazové prostředky fandomu. Projekt je součástí praktického výstupu dizertační práce.

Označení

FaVU-J-23-8397

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Polách Jakub, MgA. - hlavní řešitel
Burak Vasil, BcA. - spoluřešitel
Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ateliér grafického designu 1
- spolupříjemce (01.03.2023 - 28.02.2024)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš