Detail projektu

Fórum Krásná práce – platforma pro posilování aktérů v oblasti živých tradičních řemesel

Období řešení: 01.01.2022 — 30.06.2023

Zdroje financování

Ministerstvo financí ČR - FONDY EHP A NORSKA / EEA AND NORWAY GRANTS (MINISTERSTVO FINANCÍ)

- plně financující (2022-08-16 - 2026-12-31)

O projektu

Projektem směřujeme k profesionalizaci jednotlivců i subjektů působících v oblasti živých tradičních řemesel, k posílení jejich dovedností a kompetencí vycházejícím z aktivního mapování jejich potřeb, k položení základů pro jejich síťování se subjekty působícími v totožné oblasti v donorském státě. Projekt je součástí dlouhodobého komplexního projektu „Krásná práce“, který pracuje na znovu začlenění řemeslné a lidové výroby do soudobé kultury ČR, zviditelnění tradiční práce mistrů řemesel, jejich síťování a hlavně napojení na mladou generaci, ze které se rekrutují možní pokračovatelé.

Klíčová slova
řemeslo; tradice; ruční výroba

Označení

KU-CB2-001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tobola Ondřej, MgA. - hlavní řešitel

Útvary

Ateliér produktového designu
- spolupříjemce (01.01.2022 - 30.06.2023)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (15.07.2021 - nezadáno)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš