Detail projektu

Prefigurativní politika v rámci umělecké praxe

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Výzkumný projekt zabývající se otázkou prefigurace v současném umění. Teoretická část proběhne formou kvalitativního výzkumu v komunitních/družstevních uměleckých institucích napříč Evropou. Součástí výzkumu bude praktická stáž v galerii Inland, která ve svých aktivitách kombinuje výstavní a vzdělávací činnost, výzkum a zemědělskou produkci. Hlavní částí projektu je otevření post-fosilního komunitního prostoru v severních Čechách, který bude laboratoří pro výzkum konviviálních technologií, místem pro sebeorgnizaci a vzdělávání.

Označení

FaVU-J-21-7348

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Volfová Marika, MgA. - hlavní řešitel
Magid Václav, doc. Mgr. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

ŠIMKOVÁ, M.; SOLČÁNI, J.; MATĚJOVÁ, A.; VOLFOVÁ, M.; KUČERÁK, M.; KRÁLÍKOVÁ, L.; LUNGOVÁ, B.; JACKSON, L.: Doktorandská konference FaVU / Prezentace výstupů SpV 2021. Brno (27.01.2022)
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš