Detail projektu

Rozvoj aktivit projektu HUMAIN a explorační výzkum pro disertační práci

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Konání konference HUMAIN potvrdlo poptávku po platformě, jež by poskytovala interdisciplinární pohled na umělou inteligenci (UI) v kontextu s designem, uměním a humanitními vědami. Činnosti platformy chceme rozšířit o vlastní výzkum – zmapování lokálních tendencí, trendů, úskalí spojených s UI od věděcko-technických, společenskovědních po aplikace atd. Mapování přinese cenné poznatky pro doktorský výzkum, ale cílem je i jejich prezentace široké veřejnosti. Žádost zahrnuje i činnosti spojené s organizací konference a její produkcí.

Označení

FaVU-J-21-7306

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér grafického designu 2
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

MATĚJOVÁ, A.; NOVOTNÝ, R.; PILKA, L.; LUKÁŠOVÁ, V.; LUKÁŠOVÁ, H.; KROB, J.; HORÁKOVÁ, J.; MALEČKOVÁ, D., KUPKOVÁ, M.; HÁMOŠOVÁ, L.; MIKLÁNEK, Š.; SIKORA, P. HUMAIN – design, humanitní vědy, umění & umělá inteligence. HUMAIN: design, humanitní vědy, umění & umělá inteligence. Brno, Česká republika: Nakladatelství Flow, Katedra informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, 2021. ISBN: 978-80-88123-29-3.
Detail

MATĚJOVÁ, A.; NOVOTNÝ, R. Umělá inteligence v mozaice perspektiv HUMAIN: design, humanitní vědy, umění & umělá inteligence. HUMAIN: design, humanitní vědy, umění & umělá inteligence. Brno, Česká republika: nakladatelství Flow, Katedra informačních studii a knihovnictví, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, 2021. s. 10-18. ISBN: 978-80-88123-29-3.
Detail

MATĚJOVÁ, A.; NOVOTNÝ, R.: HUMAIN: design, humanitní vědy, umění & umělá inteligence. Industra Art, Nová Zbrojovka, Brno, Česká republika (02.10.2021)
Detail

ŠIMKOVÁ, M.; SOLČÁNI, J.; MATĚJOVÁ, A.; VOLFOVÁ, M.; KUČERÁK, M.; KRÁLÍKOVÁ, L.; LUNGOVÁ, B.; JACKSON, L.: Doktorandská konference FaVU / Prezentace výstupů SpV 2021. Brno (27.01.2022)
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš