Detail projektu

Rozvoj aktivit projektu HUMAIN a explorační výzkum pro disertační práci

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Konání konference HUMAIN potvrdlo poptávku po platformě, jež by poskytovala interdisciplinární pohled na umělou inteligenci (UI) v kontextu s designem, uměním a humanitními vědami. Činnosti platformy chceme rozšířit o vlastní výzkum – zmapování lokálních tendencí, trendů, úskalí spojených s UI od věděcko-technických, společenskovědních po aplikace atd. Mapování přinese cenné poznatky pro doktorský výzkum, ale cílem je i jejich prezentace široké veřejnosti. Žádost zahrnuje i činnosti spojené s organizací konference a její produkcí.

Označení

FaVU-J-21-7306

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér grafického designu 2
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš