Detail projektu

Být umělcem

Období řešení: 01.03.2021 — 31.12.2021

O projektu

Být umělcem je soubor několika aktivit se společným cílem rozvinout v nadaných žácích a žákyních středních uměleckých škol schopnosti potřebné k úspěšné umělecké praxi nad rámec standardní umělecké výuky. Vysvětlení pojmu "být umělcem" zahtnuje nejen umělecké techniky a technologie, ale také odhalení principů konceptuálního myšlení, tůrčí reakce na podněty, společenské postavení umělce a také realitu života umělce.

Klíčová slova
umělec; umělecká práce; výtvarné umění; konceptuální myšlení

Označení

Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Klodová Lenka, doc. Mgr.A, Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Děkanát FaVU
- příjemce (15.01.2021 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol

- plně financující

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš