Detail projektu

Výzkum pro excelentní publikační výstupy 2020

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na přípravu tří excelentních vědeckovýzkumných výstupů. Prvním je příprava kolektivní monografie s pracovním názvem Obrazy jiné touhy / Images of Queer Desires se bude ve třinácti kapitolách zabývat aktuálními tématy vztahů, projevů a performací neheterosexuální touhy v dějinách umění, vizuality a aduiovizuální kultury. Druhým výstupem je kritické vydání katalogu historické fotografické dokumentace architektury a výzdoby budovy muzea od Jana Kotěry a třetím je účast na mezinárodní konferenci v Birminghamu.

Označení

FaVU-S-20-6451

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jackson Ladislav, PhDr.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Žáčková Kristýna, BcA.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ateliér grafického designu 2
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ZIKMUND-LENDER, L. Veřejné soukromí: Archiválie Byt prezidenta republiky. In Hradu a obci: Sto let Archivu Pražského hradu 1920–2020. Praha: Scriptorium, 2020. s. 81-92. ISBN: 978-80-7649-002-4.
Detail

ZIKMUND-LENDER, L. Beton, Břasy, Boletice, aneb jak rozpitvat poválečnou architekturu. Praha: Národní památkový ústav, 2020. s. 557-558.
Detail

JACKSON, L.; ZIKMUND, J.; LENDEROVÁ, Z.; ZAHRADNÍK, Z. Muzeum v Hradci Králové na historických fotografiı́ch. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2020. 140 s. ISBN: 978-80-87686-37-9.
Detail

JACKSON, L. Anatomy of demolitions: How we got to the Case Transgas?. In Nonument!. Ljubljana: MoTA – Museum of Transitory Art, 2020. p. 264-279. ISBN: 978-961-95111-0-7.
Detail

JACKSON, L. Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové. Hradec Králové: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2020. s. 1-8.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš