Detail projektu

Výzkum pro excelentní publikační výstupy 2020

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na přípravu tří excelentních vědeckovýzkumných výstupů. Prvním je příprava kolektivní monografie s pracovním názvem Obrazy jiné touhy / Images of Queer Desires se bude ve třinácti kapitolách zabývat aktuálními tématy vztahů, projevů a performací neheterosexuální touhy v dějinách umění, vizuality a aduiovizuální kultury. Druhým výstupem je kritické vydání katalogu historické fotografické dokumentace architektury a výzdoby budovy muzea od Jana Kotěry a třetím je účast na mezinárodní konferenci v Birminghamu.

Označení

FaVU-S-20-6451

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zikmund-Lender Ladislav, PhDr.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Žáčková Kristýna, BcA.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ateliér grafického designu 2
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš