Detail projektu

Dispersanto 2.0

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Záměrem projektu je rozšíření databáze tvůrčích technologií Dipersanto.com, která byla v minulém roce založena v rámci specifického výzkumu. Databáze slouží jako zdroj informací o technikách a materiálech užívaných v uměleckých oborech. V následujícím roce by měla proběhnout série workshopů na jejichž základě bude databáze doplněna o nové příspěvky. Dále dojde některých zastaralých podkladů pro malířské techniky a rozšíření obrazové dokumentace materiálových vzorků.

Označení

FaVU-J-20-6367

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tajovský Jakub, MgA.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Houser Milan, doc. MgA.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ateliér malířství 3
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš