Detail projektu

Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II

Období řešení: 01.09.2020 — 30.06.2023

O projektu

Projekt je zaměřen na realizaci mobilit výzkumných pracovníků VUT na zahraniční výzkumná pracoviště a mobilit zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumná pracoviště VUT a také na realizaci stáží a hostování technicko-administrativních pracovníků. Bude realizováno 6 typů klíčových aktivit, a sice mobility, stáže a hostování.

Klíčová slova
mobility VaV, internacionalizace

Označení

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016962

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor zahraničních vztahů
- příjemce (29.01.2020 - nezadáno)
Centrum sportovních aktivit
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Fakulta architektury
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Fakulta chemická
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Fakulta podnikatelská
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Fakulta výtvarných umění
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Středoevropský technologický institut
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)
Ústav soudního inženýrství
- spolupříjemce (01.09.2020 - 30.06.2023)

Zdroje financování

Evropská unie - OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

- plně financující (2020-09-01 - nezadáno)

Výsledky

ČÁKYOVÁ, K.; FIGUEIREDO, A.; OLIVEIRA, R.; REBELO, F.; VICENTE, R.; FOKAIDES, P. Simulation of passive ventilation strategies towards indoor CO2 concentration reduction for passive houses. Journal of Building Engineering, 2021, vol. 43, no. 103108, p. 1-13. ISSN: 2352-7102.
Detail

ČÁKYOVÁ, K.; VRANAY, F.; VERTAL', M.; VRANAYOVÁ, Z. Determination of Dehumidification Capacity of Water Wall with Controlled Water Temperature: Experimental Verification under Laboratory Conditions. Sustainability, 2021, vol. 13, no. 10, p. 1-17. ISSN: 2071-1050.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš