Detail projektu

Křivé svědectví: Queering Czech Visual Culture

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Obsahem projektu je zapojení Fakulty výtvarného umění do konference, kterou spolupořádá Společnost pro queer paměť a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Název konference je Teplé dějiny v českých zemích / Queer Histories in Czech Lands. Vstupem Fakulty výtvarného umění vzniknou dva konferenční panely, věnované vizuální kultuře, teorii jejího "queerování", institucionálních vztahů a možností jejich kritiky z pozic queer theory, kritiky současného queer umění, problému muzealizace, institucionalizace, trhu s uměním a vizibilitě queer sexualit.

Označení

FAVU-J-19-6054

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jackson Ladislav, PhDr. - hlavní řešitel
Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

ZIKMUND-LENDER, L. S kurátory v posteli aneb queer umění mezi Českem a Slovenskem. Artalk.cz, 2019.
Detail

ZIKMUND-LENDER, L. Zwischen Toleranz und Ignoranz. Wien: InfoEuropa: Informationen über den Donauraum und Mitteleuropa, 2019. s. 5-7.
Detail

ZIKMUND-LENDER, L.: Presentation "Collecting Queer Memory" at the ILGA Conference 2019. Hotel Pyramida, Praha (23.10.2019)
Detail

ZIKMUND-LENDER, L.: Teplé dějiny v českých zemích. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Palachovo nám. 2, Praha 1 (29.11.2019)
Detail

ZIKMUND-LENDER, L.: Presentation "Will to Preserve: Is Collecting Queer?" at the ALMS Conference Berlin 2019. Haus der Kulturen der Welt, Berlin (27.06.2019)
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš