Detail projektu

Adolf Loos a Viktor von Bauer. Katalog výstavy

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

O projektu

Projekt je zaměřen na realizaci výstavy věnované osobnosti jihomoravského průmyslníka Viktora von Bauera a zakázkám, které pro něj realizoval vídeňský architekt brněnského původu Adolf Loos a jejichž podobu se podařilo dochovat v rodinných fotoalbech. Osobnost Viktora von Bauera je spojena nejen s cukerní rafinerií a vilou jejího ředitele v Hrušovanech u Brna, ale také s počátky brněnského výstaviště, pro jehož zbudování postoupil městu v roce 1923 pozemky. Připravovaná výstava bude zahájena v únoru 2018 v prostorách Studijního a dokumentačního centra Norbertov při Müllerově vile v Praze a následně bude představena v Brně. Mimořádně zajímavý obrazový materiál bude prezentován ve výstavním katalogu v českém a anglickém jazyce. Cílem výstavy a katalogu s dosud nepublikovanými snímky Loosových interiérů je upozornit na neprávem opomíjenou součást jihomoravského kulturního dědictví. Předmětem žádosti je zajištění prostředků na překlad textů pro expozici a katalog do anglického jazyka.

Klíčová slova
Viktor von Bauer, Adolf Loos, Brno, Bauerova rampa, BVV

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Děkanát FaVU
- příjemce (27.09.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Územně samosprávní celek - Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
- částečně financující

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš