Detail projektu

MediaArchiv

Období řešení: 10.01.2017 — 31.12.2017

O projektu

Správa a rozvoj webového portálu prezentujícího historický materiál z oblasti videoartu, performance art a multimédií ve výtvarné umělecké praxi od 70. let 20. století do současnosti se speciálním zaměřením na uměleckou scénu Brna a její mezinárodní přesahy. Správa a rozvoj bude spočívat zejména v doplnění kurátorských výběrů formou tematických a kritických esejů na materiál v archivu obsažený a dále v nahrávání další historické dokumentace a uměleckých děl s důrazem na tvorbu studentů, absolventů a pedagogů FaVU.

Popis anglicky
Management and development of the Web portal of historical material from the speaker video art, performance art and multimedia in the art practice since the 1970s. years 20. century to the present with special focus on the artistic scene of Brno and its international trap. Management and development will consist in particular in the form of thematic selections complement the curatorial and critical essays the material contained in the archive and also in other historical documentation and recording of works of art with an emphasis on the formation of students, graduates and teachers of the Faculty.

Klíčová slova
MediaArchiv; webový portál; videoart

Klíčová slova anglicky
MediaArchiv; Web portal; videoart

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ruller Tomáš, prof. akad. soch. - hlavní řešitel

Útvary

Ateliér performance
- příjemce (10.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Územně samosprávní celek - Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
- částečně financující

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš