Detail projektu

Historie hromadné bytové výstavby v Československu a Rakousku

Období řešení: 28.04.2015 — 24.05.2015

O projektu

Cílem projektu je výměna poznatků a navázání odborné spolupráce v oblasti výzkumu historických forem hromadné bytové výstavby v meziválečné a poválečné době v regionu tzv. Centropy. V oblasti bytové výstavby sloužila architektura jako klíčový nástroj organizace života společnosti. Projekt se zaměřuje na institucionalizované formy bydlení, tj. bydlení poskytované státem, souhrnně nazývané též jako sociální bydlení, na území bývalého Československa a Rakouska. Prvotní koncepty z období 20. let 20. století se postupně v různých částech regionu vlivem rozdílných politicko-ekonomických podmínek vyvinuly v osobité modely bydlení. Tyto modely však i přes některé rozdíly vykazují i silné paralely

Popis anglicky
The projects aims for an exchange of knowledge and fostering professional cooperation in the research of historic models of housing in the interwar period and the period after the World War II in the Centropa region. In housing, architecture has served as one of the key instruments of organizing the life of society. The project focuses on institutionalized housing, i.e. housing provided by the state, commonly termed as social housing in the region of former Czechoslovakia an Austria. The initial concepts of the 1920, have evolved into distinctive models of housing due to their different political-economical background. However different they might be they show also strong parallels.

Klíčová slova
Historie bydlení, masové bydlení, prefabrikace, socialismus, sociální stát, Československo, Rakousko

Klíčová slova anglicky
History of Housing, Mass Housing, Prefabrication, Socialism, Welfare State, Czechoslovakia, Austria

Označení

71p4

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústavy fakulty architektury
- odpovědné pracoviště (28.04.2015 - nezadáno)
Katedra teorií a dějin umění
- příjemce (28.04.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko

- plně financující (2014-10-23 - 2015-05-31)

Výsledky

KRISTEK, J.; KOŘÍNKOVÁ, J.; ZÁLEŠÁK, J.: Housing the Masses: International Conference on the History of Institutionalized Housing of Socialist Czechoslovakia and Austrian Welfare State. Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum (28.04.2015)
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš