Detail projektu

Urbanistická teorie v pracích Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně v padesátých a šedesátých letech 20. století

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Projekt je zaměřen na historii teoretického uvažování o urbanismu a územním plánování v Československu od konce 2. světové války do pol. 60. let 20. st. se zřetelem k činnosti urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Brně, které významně přispělo k formulaci poválečné urbanistické teorie. Hlavním předmětem bádání jsou teoretická východiska výzkumů a příruček, které ústav zpracovával (systém okrsků, funkční zónování, koncept životního prostředí, teorie prahů a koncepce střediskového osídlení).

Označení

FA/FAVU-S-15-2790

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér grafického designu 1
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta architektury
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav navrhování
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav stavitelství
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ŽÁČKOVÁ, M.; KRISTEK, J. Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2015. 152 s. ISBN: 978-80-214-5302-9.
Detail

ŽÁČKOVÁ, M.; KRISTEK, J. „K plánování vyššího řádu.“ Role Brna v institucionalizaci výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování. Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.) Archiv města Brna AB, 2017, č. 29, s. 301-330. ISSN: 0524-689X.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš