Detail projektu

... Aby měli lidé k sobě blíž. Umění a architektura jako nástroje budování socialistické kultury.

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Podstatou předkládaného projektu je výzkum architektury (specificky masové industrializované výstavby, ale i solitérních staveb jakožto exkluzivních režimních zakázek) a výtvarného umění (především v jeho užité formě výtvarné výzdoby – „zvýtvarnění“ architektury a veřejného, respektive životního prostoru) jako symptomů socialistické kultury. Témata byla zvolena s ohledem na výzkumné záměry zúčastněných řešitelů a v souladu se zaměřením doktorských prací zúčastněných studentů a a lze je proto chápat jako jejich prohloubení.

Označení

FA/FAVU-S-14-2340

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Katedra teorií a dějin umění
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta architektury
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav navrhování V.
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ŽÁČKOVÁ, M. „Byl sice jistý plán…“ Výzkumný ústav výstavby a architektury a experimentální bytová výstavba přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Akademie výtvarných umění v Praze AL AA, 2014, roč. VIII., č. 17, s. 20-49. ISSN: 1802-8918.
Detail

KORYČÁNEK, R.; KOŘÍNKOVÁ, J.; KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ZÁLEŠÁK, J.; ŽÁČKOVÁ, M. Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014. 344 s. ISBN: 978-80-214-5092-9.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš