Detail projektu

Vizualizační jádro pro použití v umělecké tvorbě a strojírenských aplikacích

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Globálním cílem projektu je podpora vědeckého výzkumu prováděného studenty akreditovaných magisterských a doktorských studijních programů v oblasti konvergence umění, vědy a technologií. Naplnění tohoto cíle přinese rozšíření spolupráce mezi technicky a umělecky orientovanými studijními programy na VUT v Brně a implementaci technických přístupů do oblasti umělecké tvorby. Specifickým cílem projektu je aplikace vizualizačního jádra pro prezentaci uměleckých a technických výstupů v prostředí rozšířené virtuální reality.

Označení

FAVU/FSI-J-13-1905

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér sochařství
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
ÚK-odbor metodiky konstruování
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Analysis of sheet metal parts behaviour during fringe projection based digitization. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK2013, Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 3499-3508. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; UHLÍŘ, F.: UK-VIS-1; Vizualizační prostředí pro strojírenské a umělecké aplikace. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=289. (software)
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš