Detail předmětu

Výtvarný umělec v galerijní a muzejní praxi

FaVU-VUGMPAk. rok: 2021/2022

Cílem kurzu je propojení teorie a praxe: získat znalosti z problematiky fungování umění v institucích a zejména o roli výtvarného umělce v současném uměleckém provozu - v každodenní praxi instituce, do níž výtvarník vstupuje v konkrétních úkolech při utváření vztahu k publiku. Předmět studentovi umožní nabýt praktické poznatky užitečné pro spolupráci s galerijním a muzejními institucemi jako s klienty a pochopení jejich specifických potřeb. Tomu vedle znalosti infrastruktury přispějí také návštěvy přímo v institucích, setkání se zástupci jednotlivých profesí (management, marketing, oddělení práce s veřejností, kurátoři atd.), rozhovory, diskuse.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Předmět studentovi umožní nabýt praktické poznatky užitečné pro spolupráci s galerijním a muzejními institucemi jako s klienty a pochopení jejich specifických potřeb.

Prerekvizity

Bez prerekvizit

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kombinace přednášek a prakticky zaměřených cvičení - exkurze do galerií, řízené diskuse s odborníky z kontextu provozu umění.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - na základě praktického výstupu, popř. aktivity při seminářích.

Osnovy výuky

1. Počátky muzea, jeho sociální kontext a základní muzejní funkce
2. Sbírky a jejich správa
a) evidence, dokumentace, legislativa, vnitřní a vnější normy (statut, směrnice pro správu sbírek, etický kodex, mezinárodní muzejní a galerijní standardy)
b) podmínky pro sbírky, jejich zabezpečení, péče o fondy, uložení, environmentální parametry, konzervování, restaurování
3. modely muzeí a galerií zřizovatelské funkce, řízení a financování
a) charakteristika fondů a kvalitativní ukazatele, profilování, sbírkotvorný program
4. Produkty muzea a galerie a jejich společenský dopad, komunikace s veřejností prostřednictvím vizuálních prostředků
b) expozice, výstavy, sbírkové katalogy, katalogy výstav, sborníky, časopisy a role výtvarníka
5. Marketing muzeí a galerií a místo pro výtvarná řešení
a) formy využití muzeí veřejností, aktuální trendy, institucionální kultura
b) segmentace publika a cílové skupiny, budování publika, komunikace a propagace, tvorba komunikačních strategií, muzea a galerie ve vztahu k cestovnímu ruchu a kulturní turistice, úkoly pro výtvarníka

Učební cíle

Cílem kurzu je propojení teorie a praxe: získat znalosti z problematiky fungování umění v institucích a zejména o roli výtvarného umělce v současném uměleckém provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka - 100% účast

Základní literatura

Ladislav Kesner, Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada 2005
Ladislav Kesner, Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Argo a Národní galerie v Praze 2000.
Muzeum umění & společnost, Sborník Muzea v Benešově 2005/2 (ed.Tomáš Fassati).
Mária Orišková (ed.): Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum. Antológia textov anglo-americkej kritickej teórie múzea, Bratislava 2006
Ladislav Kesner (ed.), Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce. Sborník z konference, Praha 2000.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor