Detail předmětu

Sociologické aspekty současného umění

FaVU-3SASUAk. rok: 2021/2022

Kurz spojuje sociologické zkoumání umění s diskusí jeho sociálně senzitivních poloh. Umění je traktováno jako konfigurace sociálních procesů, podílejících se na produkci signifikance. Vzrůstající reflexivita – atribut late modernity (Giddens) – orientuje část produkce estetické kultury k expozici samotných podmínek produkce. Umění tak alternuje sociálně-vědní analýzu; někdy s kritickou intencí (Haacke), jindy spíš hravě (Tiravanija), prověřuje možnosti dialogické a participativní intervence do sociální reality. Jakkoli intendovaná a reflexivní, produkce umění se ovšem nemůže vymanit z institucionálních a materiálních podmínek. Kontrole unikající reflexivita je přitom vlastní i „kontextu“. Cílem předmětu je poskytnout posluchačům vědomí složitosti a komplexity sociální produkce kultury, ukázat její postmoderní „tekutost“.

Výsledky učení předmětu

Znalost spojení sociologického zkoumání umění a schopnosti diskuse o jeho sociálně senzitivních polohách.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Nicolas BOURRIAD, Relational Aesthetics. Dijon: Les Preses du reél, 2002. (EN)
Pierre BOURDIEU – Hans HAACKE, Free Exchange. Cambridge: Polity Press, 1995. (EN)
Pierre BOURDIEU, Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. Cambridge: Polity Press, 1996. (EN)
Grant KESTER, Conversation Pieces. Comunity and Communication in Modern Art. University of California Press, 2004. (EN)
Claire BISHOP (ed.), Participation. Documents of Contemporary Art. The MIT Press, 2006. (EN)
Zoya KOCUR – Simon LEUNG, Theory in Contemporary Art. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. (EN)
M. W. REKTANUS, Culture incorporated. Museum, Artists and Corporate Sponsorship. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002. (EN)
Lisa CARTWRIGHT – Marita STURKEN, Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. (CS)
Thomas CROW, Modern Art in the Common Culture. Yale University Press, 1996. (EN)
Pierre BOURDIEU, Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. (CS)
Brian FAY, Současná filozofie sociálních věd. Multikulturní přístup. Praha: Slon, 2002. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Společné přednášky a individuální konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Doktorská zkouška na základě ověření získaných znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Sociologické zkoumání umění
2) Sociologicko-senzitivní aspekty umění
3) Umění jako konfigurace sociálních procesů, podílejících se na produkci signifikance
4) Vzrůstající reflexivita – atribut pozdní modernity (Giddens)
5) Umění alternující sociálně-vědní analýzu
6) Diskuze a konzultace

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům vědomí složitosti a komplexity sociální produkce kultury, ukázat její postmoderní „tekutost“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinné přednášky a konzultace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor