Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Tělový design - letní

FaVU-M2TD-LAk. rok: 2021/2022

Soustředěná práce na diplomovém projektu.
Pravidelné konzultace zaměřené na:
- dopracování projektu
- otázky jeho veřejné výstavní prezentace, nalezení prostoru pro prezentaci
- teoretických podkladů pro doprovodný text
- dopad projektu na profesní budoucnost studentky/studenta

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Studentka/student dokáže vymezit svůj jedinečný okruh zájmu v rámci výtvarného umění.
Studentka/student dokáže vypracovat projekt s předpokládaným výstupem, návrhem výtvarných postupů i harmonogramu.
Studentka/student si vytvoří kolem své tvorby virtuální i reálný okruh zpřízněných umělců, teoretiků a dokáže si vybrat vhodné teoretické prameny.
Studentka/student si dokáže zajistit technické podmínky pro realizaci svého diplomového projektu, včetně podmínek pro jeho ideální prezentaci.
Studentka/student vstupuje na profesionální uměleckou scénu, pokud tak neučinil už dříve.

Prerekvizity

Schopnost samostatné tvorby.
Schopnost verbální a vizuální komunikace.
Pokročilá práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa.
Zkušenost s různými formami dokumentace uměleckých děl a akcí.
Schopnost číst a rozumět teoretické literatuře v českém jazyce a anglickém jazyce.
Schopnost určit své aktuální postavení v rámci uměleckého provozu, orientace v souvislostech.
Schopnost písemně verbalizovat svůj magisterský projekt.
Schopnost komunikovat s odborníky a dalšími umělci o své tvorbě.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet získává za 50% docházku na konzultace a prezentovatelný projekt.

Osnovy výuky

1. - 9. týden výuky - konzultace průběhu prací na diplomovém projektu
10. týden výuky - odevzdání práce do systému, vedoucímu práce a oponentovi
11. - 13. týden výuky- příprava a realizace instalace práce a příprava ústní obhajoby

Učební cíle

Realizovat magisterský projekt.
Získat schopnost sebevědomé, jasné a osobité prezentace své umělecké tvorby na veřejnosti.
Zapojit se do uměleckého provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 50%.
Pravidelná konzultace práce mimo ateliér nejméně 1x za dva týdny.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Jan Assmann:" Smrt jako fenomén kulturní teorie", Vyšehrad 2003
Gilles Lipowetsky:" Říše pomíjivosti", Střed

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.