Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Sochařství 2 - zimní

FaVU-M2S2-ZAk. rok: 2021/2022

Kontext - definování souvislostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Směřování ke zdárnému cíli.

Prerekvizity

Výtvarné zkušenosti – neohraničený prostoru a čas.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odráží dané možnosti jednotlivce, jeho tvůrčí schopnosti. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Osnovy výuky

Individualita podřízena fakultnímu harmonogramu a nadsystému.

Učební cíle

Směřování k závěrečné diplomové práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální pojetí.

Základní literatura

časopis Sculptor
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
www.sculpture.org
Stephen Hawking; Stručná historie času (CS)

Doporučená literatura

Časopis Kunstforum
Jan Patočka; Tělo, jazyk, společenství, svět
Jiří Plos; Prostor, člověk, architektura

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.