Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Sochařství 2 - letní

FaVU-M2S2-LAk. rok: 2021/2022

Magisterská práce jako katarze.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Sebevědomý projev.

Prerekvizity

Vše poznané až netušené.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Soustředěné a zaměřené na sebepoznání a sdílnou sebeprezentaci. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní magisterská zkouška.

Osnovy výuky

Fakultní harmonogram určuje nasazení, popřípadě rytmus a jiné vlivy.

Učební cíle

Závěrečná diplomová práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Variabilita, improvizace, náhoda.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Miroslav Petříček jr.; Znaky každodennosti aneb řeči téměř o ničem
Gilles Lipovetsky; Éra prázdnoty
Časopis Kunstforum

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.