Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Malířství 3 - zimní

FaVU-M2M3-ZAk. rok: 2021/2022

Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace. Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy. Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek. Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou zápočtu je zahájení realizace diplomové práce.

Osnovy výuky

Student se zaměřuje na samostatné vykonání magisterské práce.

Učební cíle

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Doporučená literatura

Vitamin P, Phaidon, 2002
Ladislav Kesner ml., Muzeum umění v digitální době, Argo, ND, 2000

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.