Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Malířství 3 - letní

FaVU-M2M3-LAk. rok: 2021/2022

Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace. Prezentace fotografických projektů, kritika realizovaných projektů, spontánní workshopy. Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek. Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou zápočtu je dokončení diplomové práce.

Osnovy výuky

Student se zaměřuje na samostatné vykonání magisterské práce.

Učební cíle

Realizovat magisterský úkol, schopný konkurence na ve svém oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Vitamin P, Phaidon, 2002

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.